Vekteropplæring og Kurs

Vil du bli Vekter?

Vaktcompaniet er en godkjent opplæringsbedrift for sikkerhetsopplæring. Vi har kurs på dagtid, kveld og helg, samt kurs som har en kombinasjon av disse. 

Vi er også godkjent som opplæringsbedrift for lærlinger og vi har lærlinger i arbeid hos oss.  

For påmelding: Send en e-mail til kontakt@vaktcompaniet.no med navn, e-mail og telefon nummer. 

 

Andre kurs vi tilbyr:

Sikkerhetsanalyse

Førstehjelp

Varme arbeider

Brannøvelse

Slukkekurs

Brannvernleder

Grunnkurs brannvern

 

Vi tilbyr også spesialtilpasset kurs som resepsjon, beredskap, evakuering, samt kurs innenfor brannvern (varmearbeider, Evakuering, førstehjelp og slukkekurs.

vekter
vekter

Om Vekterbransjen

Vekterbransjen er i dag preget av noen få store selskaper og en rekke små selskaper. Det er i dag ca. 12 000 ansatte i de ulike vekterselskapene. Våre arbeidsoppgaver er service funksjoner, kombinert med fokus på sikkerhet og forebygging. En vekters arbeidsoppgaver er varierende, men som oftes i forbindelse med håndtering av publikum og gjennomføring av diverse sikkerhetstiltak ute hos kunder. 

Service er et nøkkelord i vekterfaet, da vektere ofte har kontakt med kunder og publikum, og dermed representerer bedriftens ansikt utad. I tillegg til tradisjonelt vakthold, sikring av verdier og verditransport må vekteren kunne betjene varslings- og overvåkingsanlegg for innbrudd, brann og adgangskontroll. 

Vekterbransjen i Norge er underlagt egen lov om vaktvirksomhet, og selskaper som driver slik virksomhet må ha godkjent polititillatelse. Godkjenning må man også ha for å kunne drive opplæring (kursing) av vektere. Nytt fra 2018 er at for å gjøre arbeid som vekter, må man legge frem tilfredstillende vandelsattest, ha avlagt eksamen for godkjent vekterkurs, eventuelt ha fagbrev som vekter.

 

Sikkerhet Krever Kunnskap

Fagområdene på undervisningen er: 

Konflikt, kultur, etikk, service, HMS, risiko, sikring, beredskap, rapport, samarbeid, førstehjelp, rusmidler, brannvern, juss og eksamen.