Lokal vaktsentral 24/7

Vco vektere

Våre vektere på vaktsentralen styrer alle ressursene til selskapet. Du får direkte kontakt raskt og effektivt uten
nødvendig mellomledd eller ventetid.

 

Vår lokale vaktsentral står til din tjeneste hele døgnet med kompetent personell som har den lokale kunnskapen du bør forvente av din sikkerhetspartner.

 

“En dag på jobb er når våre kunder er fornøyd med
den service vi utfører og den sikkerhet vi ivaretar.
Vi står til din tjeneste hele døgnet”

Alltid beredt

Vår jobb er å varsle og å styre ressurser så rask som mulig

  • Alarmovervåking

  • Styring av mobile ressurser

  • Styring av utrykning på alarmer

  • Telefon beredskap

  • Vakttelefoner

  • Overvåking av ITV systemer

  • Sentralbordtjenester

  • Overvåkning av tekniske alarmer