Lokal vaktsentral 24/7

Våre vektere på vaktsentralen styrer alle ressursene til selskapet.
Du får direkte kontakt, uten å måtte rykke frem i køen
etter å ha trykket utallige valg.

Våre lokale vaktsentral står til din tjeneste hele døgnet med kompetent personell som har den lokale kunnskapen du bør forvente av din sikkerhestspartner.
 

“En dag på jobb er når våre kunder er fornøyd med den
service vi utfører og den sikkerhet vi ivaretar.
Vi står til din tjeneste hele døgnet.”

Alltid beredt
Vår jobb er å varsle og å styre ressurser
så raskt som mulig.