kurskalender

Neste kurs starter i uke 41
Vi tilbyr en kombinasjon av undervisning på dag, kveld og helg

Godkjente vekterkurs
fra vaktcompaniet

Vaktcompaniet er en godkjent opplæringsbedrift for sikkerhetsopplæring.
Vi har egne instruktører og våre kurslokaler er på Åsen i Stavanger.

Vi er også godkjent som opplæringsbedrift for lærlinger og har lærlinger i arbeid for oss.

 

Vekterkurset er delt inn i 3 hoved elementer: 

Klasseromsundervisning
Praksis 
Egenstudier på totalt 157 timer

Fagområdene på undervisningen er: 
Konflikt, Kultur, Etikk, Service, HMS, Risiko, Sikring, Beredskap, Rapport, Samarbeid, Førstehjelp, Rusmidler, Brannvern, Juss og Eksamen.

 Dagtid

Kurset gjennomføres med undervisning på dagtid.  

Kveldstid

Kurset gjennomføres med undervisning fra 17:00-19:00 2 kvelder pr uke.

HELGER

Kurset gjennomføres med undervisning på lørdager og søndager

VEKTERKURS OPPSTART

Uke 36 (kveld & helg)

Uke 41 (dag/kveld)

Uke 44 (kveld/helg)

Uke 47 (dag/kveld)

Har du spørsmål?

PÅMELDING TIL VEKTERKURS

7 + 2 =