kurskalender

Vi tilbyr en kombinasjon av undervisning på dag, kveld og helg

Godkjente vekterkurs
fra vaktcompaniet

Vaktcompaniet er en godkjent opplæringsbedrift for sikkerhetsopplæring.
Vi har egne instruktører og våre kurslokaler er på Åsen i Stavanger.

Vi er også godkjent som opplæringsbedrift for lærlinger og har lærlinger i arbeid for oss.

 

Vekterkurset er delt inn i 3 hovedelementer: 

Klasseromsundervisning
Praksis 
Egenstudier på totalt 157 timer

Fagområdene på undervisningen er: 
Konflikt, Kultur, Etikk, Service, HMS, Risiko, Sikring, Beredskap, Rapport, Samarbeid, Førstehjelp, Rusmidler, Brannvern, Juss og Eksamen.

Dagtid

Kurset gjennomføres med undervisning på dagtid

Kveldstid

Kurset gjennomføres med undervisning fra 17:00-19:00 2 kvelder per uke.

N

Helger

Kurset gjennomføres med undervisning på lørdager og søndager

VEKTERKURS OPPSTART 2020

Uke 36 (kveld & helg)

Uke 41 (dag/kveld)

Uke 44 (kveld/helg)

Uke 47 (dag/kveld)

Har du spørsmål?

PÅMELDING TIL VEKTERKURS

14 + 2 =