Tjenester

Vco Tjenester

Vi leverer vektertjenester, mobilt vakthold, tekniske tjenester og alarm tjenester. Vi kan sikkerhet på Nord-Jæren og er i forkant når det gjelder sikkerhet og våre kunders utfordringer og behov for løsninger.

Primærtjenestene er resepsjonstjeneste og serviceoppgaver knyttet til bedriftens åpningstid, samt stasjonært og ambulerende vakthold i de tidsrom virksomheter holder stengt. Vi leverer også tekniske løsninger, gjerne i kombinasjon med manuelle tjenester. Våre tjenester er skreddersydd og tilpasset den enkelte bedrift.