Byggeplass Vakthold

Vi sikrer dine verdier i byggeprosessen både manuelt og teknisk

Vi leverer vektertjenester og tekniske tjenester satt i system for å kunne gi din bedrift optimal sikkerhet og service. 

Vekter foretar kontroll av brakkerigger og byggeområde for å påse at alt er lukket og låst, og at det ikke er uvedkommende til stede. Vekter kontrollerer også at det ikke blir utført hærverk på maskiner og utstyr. 

Vårt personell har kunnskap og innsikt i sikkerhet & service på din byggeplass hvor det krever tilstedeværelse eller kontroll i hele eller deler av døgnet. 

 

Byggeplass vakthold