trygg jul med vco smart alarm

“Head in the clouds”

En studie fra IT-sikkerhetsselskapet, Trend Micro, viser at koronakrisen har gjort oss mer sikkerhetsbevisste på internett. Etter nesten tre av fire har hatt hjemmekontor, så har nordmenn blitt mer bevisste rundt egen og arbeidsgiverens IT-sikkerhet og sikkerhetsregler på internett. Nordmenn er derimot de minst bevisste og de som bryter reglene oftes blant våre nordiske naboer. Grunnen til at mange bryter reglene er på nok på grunn av manglende kunnskap og ressurser.

“Head in the clouds” er navnet på undersøkelsen og er basert på 13 200 intervjuer av ansatte i 27 forskjellige land. Intervjuene besto av spørsmål om de ansattes holdninger til arbeidsgiverens sikkerhetsregler.  Resultatet viser helt klart at det har aldri vært en bedre tid enn under koronakrisen til å øke de ansattes bevissthet når det kommer til IT-sikkerhet. 

  • 56 prosent (55 prosent i Norge) av de ansatte inrømmer å bruke applikasjoner eller tjenester som ikke er godkjent av IT-avdelingen på en bedriftsenhet, og 66 prosent (74 prosent i Norge) har lastet opp bedriftsdata til ikke-godkjente applikasjoner. 
  • 80 prosent (76 prosent i Norge) av de spurte inrømmer å bruke sin bærbare datamaskin til personlig surfing, og bare 36 prosent (44 prosent i Norge) av dem begrenser nettstedene de besøker full ut. 
  • 39 prosent (41 prosent i Norge) av de respondentene sier at de ofte ikke alltid har tilgang til bedriftsdata fra en personlig enhet – selv om de bryter med virksomhetens IT-sikkerhetsregler. 

Effektivitet og produktivitet, fremfor sikkerhet

Kommunikasjonssjef i Trend Micro Norge, Karianne Myrvold, sier at det er en bekymring og stor sikkerhetsrisiko at Norge er de som jobber mest på hjemmekontor, kjøper flest nettverksprodukter fra ukjente produsenter, bruker arbeidsplassens enheter mest av alle til personlige gjøremål, og kobler oss oftes opp i offentlige trådløse nettverk. 

Undersøkelsen viser at effektivitet går foran sikkerhet. 34 prosent av respondentene er enige om at de ikke tenker så mye over om applikasjonene og tjenestene de bruker er godkjent av IT-avdelingen eller ikke. I Norge svarte nesten halvparten av respondentene at løsningene de bruker på arbeidsplassen er for dårlige, og at de tror ikke de vil bli oppdaget hvis de bruker applikasjoner eller tjenester som ikke er godkjente. Kun to av 10 svarte det samme i Danmark, Svergie og Finland.