trygg jul med vco smart alarm

Vekterkurset er delt inn i 3 hoved elementer: 
Klasseromsundervisning
Praksis
 

Egenstudier på totalt 157 timer

 

Fagområdene på undervisningen er: 
Konflikt, Kultur, Etikk, Service, HMS, Risiko, Sikring, Beredskap, Rapport, Samarbeid, Førstehjelp, Rusmidler, Brannvern, Juss og Eksamen.

 

Vekterkurset har en pris per deltaker på 26 700,-
(som inkluderer undervisning, praksis, lærebøker og eksamen) 

 

VEKTERKURS OPPSTART

Uke 36 (kveld & helg)

Uke 41 (dag/kveld)

Uke 44 (kveld/helg)

Uke 47 (dag/kveld)

Har du spørsmål?

PÅMELDING

14 + 12 =

Om Vaktcompaniet

Vaktcompaniet er et lokalt sikkerhetsselskap som utfører oppdrag innen sikkerhet og service. Vi har mer enn 50 ansatte i Rogaland og er i stadig vekst. Selskapet drives av ledere og partnere med høy kompetanse og lang erfaring i bransjen. 

Vår visjon er å være den foretrukne sikkerhetspartner i Rogaland. Dette vil vi oppnå gjennom nærhet og tett samarbeid med våre kunder og god oppfølging av våre ansatte. Våre tjenester skal kjennetegnes av høy kvalitet og profesjonalitet. 

Primærtjenestene er resepsjonstjenester og serviceoppgaver knyttet til bedriftens åpningstid, samt stasjonært og ambulerende vakthold i de tidsrom virksomheter holder stengt. 

Vi leverer også tekniske løsninger, gjerne i kombinasjon med manuelle tjenester. Våre tjenester er skreddersydd og tilpasset den enkelte bedrift. 

Hovedkontoret vårt ligger på Åsen, med kort avstand til hele Nord-Jæren. 

Våre undervisningslokaler er i tilknytning til vårt hovedkontor på SITE 4016 i Stavanger. 

Om Vekterbransjen

Vekterbransjen er i dag preget av noen få store selskaper og en rekke små selskaper. Det er i dag
ca. 12 000 ansatte i de ulike vaktselskapene. Våre arbeidsoppgaver er servicefunksjoner, kombinert med fokus på sikkerhet og forebygging. En vekters arbeidsoppgaver er varierende, men som oftes i forbindelse med håndtering av publikum og gjennomføring av diverse sikkerhetstiltak ute hos kunder. 
Service er et nøkkelord i vekterfaget, da vekteren ofte har kontakt med kunder og publikum, og dermed representerer bedriftens ansikt utad. I tillegg til tradisjonelt vakthold, sikring av verdier og verditransport må vekteren kunne betjene varslings- og overvåkingsanlegg for innbrudd, brann og adgangskontroll. 

 

Vaktbransjen i Norge er underlagt egen lov om vaktvirksomhet, og selskaper som driver slik virksomhet må ha godkjent polititillatelse. Godkjenning må man også ha for å kunne drive med opplæring (kursing) av vektere. Nytt fra 2018 er at for å gjøre arbeid som vekter, må man legge fram tilfredstillende vandelsattest, ha avlagt eksamen for godkjent vekterkurs, eventuelt ha fagbrev som vekter.