trygg jul med vco smart alarm

Når minusgradene kryper nedover øker behovet for oppvarming av boliger i hele norge.  vinteren er høysesong for Vedfyring i ovn eller peis, men også pipebranner.

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har det vært over 9000 pipebranner i Norge siden 2010 med omtrent 1100 pipebranner årlig. Konsekvensene for pipebrann kan blir fatale.

Pipebrann oppstår når brannfarlig tjære, kalt beksot eller løslot på innsiden av pipa antennes av flammene fra peisen eller ovnen. Fuktig ved og dårlig trekk bidrar til at det dannes beksot. Selv om vi følger brannvern lover, er det dessverre ingen garanti for å unngå pipebrann.  

6 tips til å unngå pipebrann:

1

Bruk tørr ved når du fyrer opp i peisen eller ovnen, og ikke fyr med fuktig ved. Fuktigheten på veden bør ikke være over 20 prosent.

 

2

Ikke fyll ovnen eller peisen for full med ved

3

Sjekk at skorsteiner og ildsteder er i god stand. Se spesielt etter sprekker og øvrige tegn på at noe er ødelagt.

4

Sørg for å ha trekkventilene åpne når du tenner i peisen for å få god utlufting. 

5

Bruk aldri bensin, tennvæske eller andre brennbare væsker i peisen eller ovnen. 

6

Ikke fyr i peisen eller ovnen når du ikke er hjemme. 

Dersom brann eller pipebrann skulle oppstå hjemme hos deg, er det viktig at du blir varslet i tide. Det er livssviktig å ha røykvarslere som virker.

 

Vco tilbyr smart brannpakke som du kan styre fra betjeningspanel og fra din mobiltelefon, tilknyttet vår sentral med utrykning.

 

 

Bestill gratis sikkerhetsbefaring

8 + 9 =