trygg jul med vco smart alarm

Vaktcompaniet AS

Vco er et lokalt sikkerhetsselskap som ble etablert i 2011.

Vi leverer vektertjenester, mobilt vakthold, tekniske tjenester og alarm tjenester. Vi kan sikkerhet på Nord-Jæren og er i forkant når det gjelder sikkerhet og våre kunders utfordringer og behov for løsninger.

Primærtjenestene er resepsjonstjeneste og serviceoppgaver knyttet til bedriftens åpningstid, samt stasjonært og ambulerende vakthold i de tidsrom virksomheter holder stengt. Vi leverer også tekniske løsninger, gjerne i kombinasjon med manuelle tjenester. Våre tjenester er skreddersydd og tilpasset den enkelte bedrift.

Ledelse

Vco ledes av Petter Bjørheim som har lang erfaring som leder fra sikkerhetsbransjen.
Han har vært med i oppbyggingen av Vco gjennom rollen som styreleder fra 2013.
Petter var sentral i utarbeidelsen av vekterfaget og sikkerhetssjefsakademiet .

“Vco skal være den foretrukne sikkerhetsleverandøren i regionen som velges på bakgrunn av kvalitet, pris og lokal tilhørighet”

Lokal vaktsentral

Vår lokale vaktsentral står til din tjeneste hele døgnet med kompetent personell som har den lokale kunnskapen du bør forvente av din sikkerhetspartner.
Vi er over 50 medarbeidere på Nord-Jæren som skaper trivsel og trygghet gjennom vår innsikt i service og sikkerhet. 
Hovedkontoret vårt ligger på Åsen i Stavanger med kort avstand til hele Nord-Jæren.

 

Stasjonært vakthold

Resepsjon

Resepsjonstjenesten levert av Vco er en uniformert servicevekter som tar seg av oppgaver tilknyttet resepsjonen som håndering av besøkende, post og varemottak, internfordeling av post og sentralbord. Resepsjonen er det første møtet med din bedrift, derfor er det viktig med førsteinntrykket enten du får besøk eller telefon til ditt selskap.

Sentralbord

Vi leverer sentralbordtjenester i kombinasjon med resepsjon eller som egen oppgave. Vi tilbyr også sentralbordtjenester overført til oss utenom ordinær arbeidstid. 

Våre vektere kan kombinasjonen av sikkerhet og service

Vi tar ansvar og avtalt ledelse, dersom situasjonen skulle kreve dette på din bedrift.
Alle våre medarbeidere har nasjonal grunnutdanning for vektere samt
ekstra spesialopplæring der hvor det er påkrevd.
Vco har også lærlinger i vekterfaget og er godkjent for opplæring av lærlinger og for undervisning av nye vektere innenfor nasjonal grunnutdanning av vektere

Andre tjenester

Mobilt vakthold

Våre mobile tjenester dekker hele Nord-Jæren og er styrt av vår lokale vaktsentral. Vekteren utfører kontrollrunder for å forebygge og avdekke uønskede hendelser. En fysisk observasjon er ofte mer nyansert enn observasjoner utført med tekniske installasjoner.
Våre vektere betjener ulike oppdrag etter instrukser avtalt mellom våre kunder og Vaktcompaniet. Våre vektere har kompetansen som gjør at de er i stand til å gjennomføre skadebegrensende tiltak.

Sikkerhetsrådgivning

Vi tilbyr sikkerhetsrådgivning for ditt selskap enten det gjelder nye prosjekter eller eksisterende bygg og anlegg. Vi har kompetansen som behøves både innenfor sikkerhet, HMS og brann.

Kontrolltjenester

Vi tilbyr både uniformerte og sivile kontrolltjenester for å forebygge og avdekke svinn.

Brannvern

Vi tilbyr gjennomføring og organisering av brannvern, gi ansatte opplæring og organisere kontroll av manuelt slokkeutstyr og brannvarslingsanlegg.

Teknikk til Bedrift

Våre tekniske løsninger omfatter produkter innen alarm, sikring og adgangskontroll. 

Vi tilbyr de beste løsningene innen sikkerhetsprodukter og har fokus på kundens service- og sikkerhetsbehov.

 

Alarm
Vi leverer både trådbaserte og trådløse alarmløsninger for din bedrift med utrykning styrt av vår lokale vaktsentral 

 

Adgang
Vi leverer adgangskontrollanlegg frittstående eller knyttet sammen med både ITV og alarm. Vi leverer også manuell adgangskontroll utført av våre vektere. 

ITV
Vco kan tilby ulike systemer for kameraovervåking fra ett til en rekke kameraer satt i system. Vi har selvsagt programmer og systemer som aktiveres ved aktivitet. Våre systemer kan lagre bilder på lokal server eller i “skyen”. Vi kan også tilby direkte overføring fra kamera til vår lokale vaktsentral som sikrer aksjon dersom det skulle være nødvendig.

 

Smart alarm til bolig og hytte

Vco smart alarm kan styres fra betjeningspanel og/eller fra din mobiltelefon, selvfølgelig knyttet vår sentral med utrykning. Våre alarmpakker kan utvides etter behov og du kan velge ekstra produkter som f.eks. kamera, vann, lås, mv. uten at månedsprisen stiger. Vi har ikke “låst” systemet og gir deg den friheten du bør ha

Kurs og opplæring

Vco smart alarm kan styres fra betjeningspanel og/eller fra din mobiltelefon, selvfølgelig knyttet vår sentral med utrykning. Våre alarmpakker kan utvides etter behov og du kan velge ekstra produkter som f.eks. kamera, vann, lås, mv. uten at månedsprisen stiger. Vi har ikke “låst” systemet og gir deg den friheten du bør ha

Vakthold

Byggevakthold
Vekter foretar kontroll av brakkerigger og byggeområde for å påse at alt er lukket og låst, og at det ikke er uvedkommende til stede. Vekter kontrollerer også at det ikke blir utført hærverk på maskiner og utstyr.  

Etter hvert som byggene blir ferdig vil det også være naturlig å ta innvendig kontroll av disse frem til de kan låses av. 

Vi sikrer dine verdier i byggeprosessen både manuelt og teknisk

 

Produksjon/Industri vakthold

Vekter sørger for kontroll på adgang til produksjon/industri området samt at pakke/vareleveranser blir kontrollert og at leveranse skjer til avtalt sted.

Besøkskontroll og utlevering av nødvendig verneutstyr ved adgang.

ISPS vakthold

Vekter sørger for kontroll på hele ISPS området samt pakke/vareleveranse blir kontrollert og at leveranser blir anvist til avtalt sted. 

Besøkskontroll og utlevering av nødvendig verneutstyr ved gitt adgang

 Ved hendelser vil vekter utføre avtalt aksjon.